Východní oblast Korsiky

Východní pobřeží Korsiky je nejúrodnější pásmo pobřežních rovin, které poskytují ideální podmínky zemědělcům a sadařům. Oblast je tudíž hojně pokryta vinicemi a pomerančovými a kaštanovými háji. Nacházejí se zde pobřežní laguny a vesničky vystavěné na skalách nad mořem.

Aléria

Úrodnou a využívanou zemědělskou plošinou byla Aléria již v době svého založení Řeky, kteří ji v roce 565 př.n.l. postavili jako první řeckou kolonii na Korsice. Produkovalo se zde víno, olivový olej, vyráběly lodě nebo těžila sůl. Svůj vliv později projevili Féničané, Mínojci, Peršané a Etruskové, později Turci, Kartaginci a nakonec Římané. Pod vlivem Západořímské říše zůstala Aléria až do 4. století, kdy byla zničena barbary. Její vliv obnovilo až vylodění

Theodora von Neuhoffa

v 18. století, který se stal jediným korsickým králem v její historii.

Díky antické minulosti se v okolí města nelézají četné pozůstatky antické kultury ve vzdálenosti asi jednoho kilometru od města. Jedná se především o zbytky zdí a základů domů. Větší poklady vám poskytne místní muzeum, které má kromě antických vykopávek ve své sbírce památky z doby bronzové a železné.

Od historických pamětihodností se trochu odkloníme, a zabrousíme do jiné oblasti. Prozradíme vám, že pokud holdujete tzv. „nuda plážím“, na Korsice jich najdete dostatek. Jedna se nachází i zde v Alérii. Dobře vybavené

„Centre Naturiste“

najdete přímo na mořském pobřeží.


Korsika dovolená| korsika dovolená|