Korsika – Ostrov krásy a vůní

Korsika – Ostrov krásy neboli Ile de Beauté se nachází mezi Francií a Itálií. Je obklopen Janovským zálivem a ve vzdálenosti pouhých 12 km s ním sousedí další krásný italský ostrov Sardinie, který je od Korsiky oddělen Bonifáckým zálivem.

Korsika je svou rozlohou čtvrtým největším ostrovem ve Středozemním moři, větší jsou jen ostrovy Sicílie, Sardinie a Kypr. Díky své pozoruhodné přírodě, krásnému průzračnému moři a řadou přírodních krás a oblastí, koncentrovaných na poměrně malém území si Korsika získala řadu přízvisek, jako například Perla středomoří, Kolébka vendety nebo Ostrov krásy a vůní.

Obdiv Ostrovu krásy vyjadřovaly již významné historické osobnosti jako Napoleon Bonaparte, který se na Korsice narodil a řekl o ní, že pozná Korsiku podle její vůně i se zavřenýma očima. Místní obyvatelé jsou svou náturou i kulturou podobní italské nebo sardinské populaci. Protože na Korsice je málo pracovních příležitostí, velká část zejména mladých Korsičanů odchází hledat práci do Francie. Nyní žije na tomto překrásném ostrově okolo 285 000 lidí, ale méně než 50% tvoří rodilí Korsičané.

V komparaci počtu obyvatel s jeho rozlohou je ostrov považován za jedno z nejméně osídlených míst v Evropě. Populaci tvoří převážně městské obyvatelstvo a tento trend se v posledních době zvýrazňuje, protože stále více obyvatel odchází z vnitrozemních vesnic do měst nebo vylidňují již tak málo zabydlené oblasti.

Korsika, s hlavním městem Ajaccio, je již 200 let autonomní oblastí Francie, tudíž i úředním jazykem je francouzština. Na školách se ale učí i korsičtina, která má svůj původ v latině a je podobná italskému dialektu a italštině. Na formování ostrova a jeho kulturu měli Italové velký vliv, vládli zde totiž po šest staletí, až do roku 1789.

Korsické hospodářství je zaměřeno na primární sektor, to znamená extenzivní chov zvířat, rybolov a pěstování citrusových plodů, olivovníků, broskvoní nebo kiwi. Průmysl zde není rozvinut, většina potřebných výrobků je předmětem importu. Korsika je tudíž závislá na cestovním ruchu a finanční podpoře francouzské vlády.

Příroda a turismus na Korsice

Na Korsice najdete všechny přírodní krásy, na které si jen vzpomenete. Uchvátí vás divoká příroda, členité pobřeží dlouhé přes 1000km, průzračná mořská voda s mnoha zátokami a útesy, horské hřebeny, dosahující na mnoha místech i výšky více než 2500m a překrásné pláže. Korsika dosud není cílem masové turistiky, nesetkáte se tu proto s přeplněnými plážemi ani velkými luxusními hotely.

Pobřeží je z velké části privátní, kromě chráněných území. Může se jednat buď o rezervaci nebo Korsický národní park. Buďte proto ostražití a pečliví při respektování daných pravidel. Naleznete zde stále ještě nenarušenou a neponičenou přírodu, řadu atraktivních zachovalých míst a dostatek možností pro sportovní vyžití, a také si jistě pochutnáte na vyhlášené korsické kuchyni a místním vínu.

Původ jména Korsika

Ostrov dostal ve své historii několik pojmenování, ale žádné se neuchytilo natolik, aby ostrovu zůstalo. Podle bájných pověstí má jméno Korsika původ v jedné ze dvou možných variant. Podle první báje je název odvozen od jména Cordus, syna Herkula a Minervy, který na tehdy neobydlený ostrov dorazil s cílem ho obydlet. Jeho bratr Sardus dal naopak jméno Sardinii.

Podle druhé pověsti vzniklo jméno spojením křestních jmen dvou milenců, Corsa a Sicy, jejichž lásce nebylo přáno, a proto spolu uprchli na tento zelený a poklidný ostrov, kde už jejich lásce nic nebránilo. Které ze dvou variant budete věřit, je už samozřejmě na vás.

Doporučujeme: levné letenky


Korsika dovolená| korsika dovolená|