Kultura a umění na Korsice

Korsika je křesťanským státem, tudíž k ní neodmyslitelně patří veškeré náboženské projevy a slavnosti. Největším svátkem jsou pro Korsičany Velikonoce, které jsou doprovázeny řadou oslav, zpěvů, mší a tradičních rituálů. Protože mají Korsičané náboženské cítění hluboko zakořeněné, poutě, a další církevní slavnosti jsou i pro turisty velkolepou podívanou, která se vám naskytne ve všech větších městech.

Vánoce jsou na Korsice obdobím klidu a času stráveného s rodinou. Stejně se to projevuje například i v dopravě, proto pokud se v tento sváteční čas rozhodnete Korsiku navštívit, musíte mít na paměti, že trajekt na ostrov jezdí pouze třikrát v týdnu, a že i hotely a jiná turistická zařízení jsou uzavřena. V tomto období se také zejména mladí muži baví tradičním lovem zvířat. Pořádají se slavnostní hony na divoká prasata, lišky, ptáky nebo jinou drobnou zvěř .

Silvestr je naopak dnem, kdy žádný Korsičan nezůstává sám, ale naopak se slaví v co největší skupině lidí. Bujaré oslavy jsou doprovázeny vyzdobenými ulicemi a otevřenými obchody a bary dlouho do noci.

Tradiční korsické umění

Korsické umění je k vidění všude v turistických letoviscích i v každém městě na ostrově. Tradiční výrobky můžete obdivovat přímo v řemeslných dílnách, kde si je také můžete zakoupit. Zaujmou vás malířská i fotografická díla, atraktivně malovaná keramika, místní vůně a parfémy nebo korsická bižuterie.

Dále si můžete pořídit různé výrobky ze dřeva, kamene a dalších materiálů. Pokud si chcete z Korsiky odnést nějaký skutečně korsický nástroj, pak to bude jistě nůž. Korsické nože jsou velmi známé. V případě, že zatoužíte po hmatatelném důkazu korsické historie, lze si pořídit například sošku Napoleona nebo další kýčovité předměty.

Korsická muzea

Muzea na Korsice dokládají slavnou a dlouhou historii tohoto krásného ostrova. V hlavním městě Ajaccio se nachází spousta pamětihodností, které ukazují život a vládu Napoleona Bonaparte.

Například Maison Bonaparte, rodný dům Napoleona Bonaparte, muzeum Musée Napoléonien, kde jsou uloženy cennosti a obrazy císařské rodiny nebo můžete navštívit Chapelle Impériale, hrobku císařské rodiny. Milovníci válčení a jeho historie si přijdou na své v Muzeu A Bandera. Různě zaměřená muzea najdete ve větších městech na ostrově.

Prehistorické megality a strážní věže

Megality jsou obrovské opracované kameny, které se tyčí do výše i několika metrů, a jejichž přesný význam je nejasný. Megality tvoří významnou část korsické historie, protože nejstarší valy se zde našly již v 6. tisíciletí př.n.l. Archeologicky významnější jsou ale nálezy z pozdější doby, přesně 3. tisíciletí př.n.l, a to žulové hrobky nebo svatyně, a potom tzv. „kamenné stoly“ z mladší doby kamenné, staré 4000 let. Nejvýznamnější naleziště megalitických staveb jsou dvě. Filitosa a Cauria, která svým významem dosahují světového archeologického věhlasu.

Strážní věže byly na ostrově vybudovány kvůli nutnosti bránit a střežit ostrov před nepříznivými vlivy a subjekty. Pokud se podíváme na pestrou a poměrně bojovou historii Korsiky, jejich význam a nutnost je logická. V minulosti vznikaly po celém ostrově citadely, odkud bojovníci vyhlíželi v dálce nepřítele. Nejvíce staveb tohoto druhu se stavělo od 14. do 18. století, a jsou dodnes rozesety po celém obvodu ostrova i v jeho vnitrozemí. Jejich půdorys, umístění a architektura odpovídá účelu, za kterým byly vystavěny.

Známé osobnosti Korsiky

Mezi nejvýznamnější osobnosti, které jsou spjaty s korsickou historií patří slavný Kryštof Kolumbus, který se na Korsice narodil, a který zde má jednak v Calvi, a také v Cap Corse svůj dům. Dále můžeme jmenovat prvního, a také posledního korsického krále Theodora von Neuhoffa, který své zemi po určitou dobu zajistil klid a mír a je oblíbenou postavou korsických dějin.

Pasquale Paoli, neboli „otec korsického národa“, za jehož vlády Korsika vzkvétala nebo byla postavena první univerzita, byl velkým přínosem pro vnitropolitický mír na Korsice, protože odmítl vendetu, neboli krevní mstu. Nepochybně nejvýraznější osobou korsické historie je osoba Napoleona Bonaparte, korsického rodáka a francouzského císaře, jehož vliv ve světových dějinách narostl skutečně velkolepých rozměrů.

Doporučujeme: levné letenky


Korsika dovolená| korsika dovolená|