Korsická příroda

Povrch Korsiky

Pokud se vypravíte na Korsiku, budete uchváceni krásou její přírody. Hornaté vnitrozemí s vrcholy často přesahujícími 2500 m je omýváno průzračným modrým mořem, na jehož pobřeží ční zvětralé skalní masivy, které díky působení vodní a větrné eroze získaly nejrůznější bizarní tvary. Tyto přírodní úkazy, které se nazývají tafoni, jsou pro korsické pobřeží typické. Díky svým tvarům, často připomínající nejrůznější lidské i zvířecí postavy, se staly mezi korsickými občany předmětem mnoha legend a pověstí. Tyto zvětralé horniny najdete také na sousedních ostrovech Sardinie a v Bonifáckém průlivu.

Jih a západ ostrova je tvořen převážně žulovými horninami. Protože východní a severovýchodní část země je geologicky mladší, je tudíž podstatně nižší, a také méně členitá. Tvoří ji vápencové a pískovcové horniny. Hornaté pobřeží často vystupuje do ohromných výšek, které mají velehorskou alpskou povahu a na mnohých štítech se nacházejí krásná ledovcová jezera.

Nejvyšší horou ostrova je Monte Cinto, tyčící se do výšky 2706m. Západní a východní část ostrova rozděluje horský hřeben, který lidé, pokud se chtěli dostat na opačnou stranu ostrova, museli překonávat. Jsou tedy na mnoha místech vybudované obchodní a pastevecké stezky opatřené mosty, které se začaly budovat již ve 14. století, a které jsou dnes součástí turistických tras.

Díky hornatému reliéfu je Korsika vyhledávaným horolezeckým regionem. Je ovšem zapotřebí být velice ostražitý, protože korsické počasí je velice zrádné a zejména ve vyšších polohách se poměrně intenzivně mění. Je tedy třeba být dobře připraven na změnu počasí a s tím související změny náročnosti terénu, které bývají často podceňovány a jsou také příčinou každoročních smrtelných úrazů. Měli byste vždy dbát na turistická značení a do neoznačených míst nechodit bez zkušeného průvodce.

Řeky, jezera a moře na Korsice

Korsika je protkána poměrně hustou sítí řek, potoků a horských jezer. Díky pevnému podloží jsou na mnoha místech utvořena vodní koryta, vodopády nebo tůně, které jsou oblíbeným cílem zahraničních turistů. Průzračná voda s množstvím divokých vodních pramenů vás bude lákat k relaxaci a k příjemnému koupání ve vodních kaskádách nebo v horských jezerech. Kaskády se stávají i předmětem adrenalinových vodních sportů. Hojně praktikovaný je například canyoning.

Řeky jsou na Korsice poměrně prudké a jejich splavnost a hloubka závisí jednak na ročním období, a také na množství napadlého sněhu. Zejména v jarních měsících jsou řeky nejvhodnější pro praktikování vodních sportů. Nejvýznamnější, a také nejdelší řeka Korsiky se jmenuje Golo a je opatřena množstvím přehrad.

Korsické pobřeží je přes 1000 km dlouhé a pláže jsou ideálně přizpůsobeny k pobytu u moře a praktikování vodních sportů. Naleznete zde pláže s velmi jemným pískem i s hrubším podložím a oblázky. Pláže s jemným bílým pískem naleznete na jihu ostrova, v okolí Porto-Vecchia a Bonifacia, se žlutým pískem v Ajacciu nebo na východním pobřeží a s černým na západě, v Cap Corse.

Západní pobřeží je převážně skalnaté, tudíž je oblíbeným místem potápěčů. Stejně tak i pláže mají hrubší podloží a jsou obehnány již zmíněnými zvětralými skalními masivy. Líbit se vám bude jistě prázdná, klidná, 2,5 km dlouhá pláž v Sartene, která se nazývá Erbaja. Pláže jsou zde také oblázkové a jejich barvy se podle místa liší.

V Cap Corse převládají černé oblázky, okolo Bastie mají spíše zelený nádech. Velmi pozvolné pláže se nacházejí v Roccapině nebo také na jih od Bastie, kde je plavání v moři bezpečné, i když je moře rozbouřené. Nedivte se, pokud nikde na pláži nenajdete sprchy. Korsičané sprchování po mořské koupeli považují za skutečnou ohavnost, protože si ze sebe smýváte mořskou sůl, a tím se připravujete o její blahodárné účinky. Musíte tedy počkat, až z vás sůl opadá. Při koupání nebo pobytu nejenom na pláži mějte vždy na paměti, že každý kousek korsického pobřeží má nějakého majitele. Ať už se jedná o stát, město nebo soukromou osobu. Musíte se tudíž podle toho i chovat.

Doporučujeme: levné letenky


Korsika dovolená| korsika dovolená|