Jižní oblast Korsiky

Na jižním pobřeží Korsiky se nachází nejkrásnější a nejbělejší písečné pláže ostrova. Tato turisticky vyhledávaná oblast je plná planých olivových keřů, korkových dubů, eukalyptu a lesního porostu, střeženého všudypřítomnými horskými hřebeny. Okolo pobřeží se nacházejí bílé křídové útesy a v moři množství malých ostrůvků.

Bonifacio

Bonifacio je nejmalebnější město Korsiky, které bylo založeno toskánským hrabětem Bonifaciem v roce 833. Jako první byla na bílých útesech, asi 80 m nad mořem postavena citadela, která tvoří již z dálky dominantu města. Stará část Bonifacia je opevněná zachovalými hradbami, které mají délku přes 3 km. Byly vystavěny mezi 11. a 13. stoletím Janovany.

Většina místních obyvatel v historickém centru Korsiky žije dodnes. Vévodí mu gotická věž kostela Église Sainte-Dominique, který pochází z období gotiky, a přestože jeho interiér je velmi sporý, je považován za nejvíce ceněnou gotickou stavbu Korsiky. Další církevní stavbou v Bonifaciu je kostel Église-Sainte-Marie-Majeure, ve kterém najdete římské sarkofágy z mramoru ze 3. století nebo Église-Saint-Erasme.

Během církevním slavností je jednou ze zastávek kaplička postavená nad mořem ze 16. století, s názvem Chapelle Saint-Roch. Nepřehlédnutelný je vysoký žulový monument, tyčící vysoko nad přístavem v Bonifaciu, který tam byl umístěn roku 1932 jako památník padlých během první světové války. Monument je ale skutečně daleko starší, protože byl na Korsiku dovezen Římany již před 2000 lety.

Přístav, jako strategický bod, byl velmi dobře hlídaný dvěma strážními věžemi, a propracovaným obranným systémem, takže nebylo prakticky možné ho dobít. To si uvědomil i aragonský král Alfonzo V., který stál o Korsiku natolik, že podle jedné z legend vytesal do skály 187 schodů, aby se dostal do města z jihu. Toto povětší opředené schodiště nese název Escalier du Roi d´Aragona a je možné ho za poplatek navštívit.

Okolo Bonifacia je množství jeskyní a tunelů. Z již zmiňovaného schodiště je možné se dostat do malé jeskyně Puits Saint Bartholome, kde se při sestupu po 320 spirálovitých schodech dostanete k prameni pitné vody, který zde velmi silně vyvěrá. Pro zkušené nadšence do potápění je velmi zajímavý Tunnel sous les Falaises, dlouhý 200 m, kterým se dá za použití potápěčské techniky proplavat na druhou stranu útesu.

Také doporučujeme navštívit Dračí jeskyni, Grotte du Stragonato, v jejímž stropě je nachází přirozený otvor, který má údajně tvar Korsiky. Přístup je ale možný pouze v letních měsících, a pokud je moře klidné. Atraktivity Bonifaicia včetně úžasných výhledů do okolí, historických památek a nezapomenutelnou atmosférou, jsou skutečně lákavé a téměř bezedné, o čemž svědčí i to, že bylo město zařazeno na seznam UNESCO. Určitě se vám vyplatí vyhradit na jeho prohlídku více času.

Porto-Vecchio

Tento přístav na jihovýchodním pobřeží Korsiky byl v minulosti obehnán hradbami, které byly ale v polovině 16. století zbourány během války Janova a Aragonie. Město až do 20. století chátralo a sužovaly ho časté útoky malárie, které byly způsobeny četnými mělčinami, bažinami a vodními lagunami. Ve 20. století byl provoz města i výroby soli obnoven a byly postaveny četné luxusní hotely, které přilákaly turistický život.

Dnes je toto středisko díky bílým plážím s jemným pískem a průzračně modrému moři nejoblíbenějším letoviskem na ostrově. Pláže se táhnou po celé délce až do Bonifacia. Nejhezčí pláží je pravděpodobně stále ještě volně přístupná pláž, která se nachází v zátoce Palombaggie, a která je součástí přírodní rezervace. Nezapomínejte na to, že většina zátok je soukromých, tudíž jsou pro veřejnost nepřístupné. Z Porto-Vecchia si můžete udělat vycházku na horské sedlo Col de Bavella, kam vede cesta bujnými porosty a pěknou vyhlídkou.

Doporučujeme: levné letenky


Korsika dovolená| korsika dovolená|