Historie Korsiky

Korsická historie je velice pestrá a její kořeny sahají hluboko do minulosti. Je opředena vítězstvím i prohrami, formováním své vlastní historie i podřizováním se vítězným kmenům a později kolonizačním mocnostem. Každopádně byla minulost tohoto státu často opředena krví, vendetou, tedy krevní mstou, a nacionalistickým odbojem.

Nájezdy kmenů

První zmínky o životě na Korsice jsou dochovány ze 6. tisíciletí př.n.l., kdy byl ostrov osídlen různými kmeny keltského původu. Dále byla Korsika osídlena v 1. tisíciletí Féničany, kteří si přivlastnili korsické pobřeží. Z této doby pochází i nynější hlavní město Ajaccio, které bylo roku 564 př.n.l. založeno Řeky. Krátce na to založili město Aléria, které je dodnes nejvýznamnějším zdrojem korsických archeologickým nálezů.

O Korsiku se dále pokoušeli Etruskové, Kartaginci a Syrakusané. Province Corsica jako taková vznikla v období Římského císařství, protože byla spolu se Sardinií v roce 238 př.n.l. připojena k rozsáhlé Římské říši. Po jejím zániku byla země opět zmítána nájezdy Vandalů, poté byla 100 let součástí byzantské říše, dále se neubránila nájezdům Langobardů a arabských pirátů. Od roku 760 byla připojena k Francké říši a o dvě století později byla podrobena Araby.

Korsický odboj

Když se Korsika v roce 1078 stala jedním z církevním států, strhl se o ni boj mezi Janovem a Pisou. Od 14. do 18. století byla země převážně pod nadvládou Janova, což budilo velkou nevůli mezi korsickými občany. V tomto období se tedy začal formovat korsický odboj, který vyvrcholil v roce 1724 čtyřicetiletou válkou mezi Korsikou a Janovem.

Korsika má v celé své historii pouze jednoho krále, a to Theodora von Neuhoffa, který se jím stal během velmi krátkého období monarchie mezi lety 1736 a 1741. V roce 1755 se stala Korsika samostatnou republikou, která měla taktéž pouze jednoho prezidenta, kterým byl přemožitel Janovanů Pascal Paoli. Za jeho vláda byla přijata demokratická ústava, a také vybudována univerzita v Corte. Od 30. listopadu 1789 se Korsika dostala pod nadvládu Francie, pod kterou je víceméně dodnes. Výjimku tvoří pouze britská okupace v 18. století, ze které ji vymanil Napoleon, a dále okupace italskými fašisty, a posléze i německými nacisty během druhé světové války.

Snaha o autonomii

Od poloviny 20. století je v historii Korsiky patrná stále větší snaha o autonomii a celkovou separaci od Francie. Snaha Korsičanů přerostla v několikaletý otevřený boj, který způsobil i velký odliv turistů během let 1995 a 1997. Výjimkou nebyly ani bombové útoky na strategické vládní budovy. V roce 1999 došlo k příměří mezi Francií, zastupovanou francouzským premiérem Lionelem Jospinem, a korsickou vládou. V roce 2001 byla vyhlášena Korsika jako autonomní stát.

Symbol Korsiky

Korsickým národním symbolem se stala černá hlava maura s bílou páskou na čele. Představuje velké vítězství křesťanů nad muslimy, a poté sloužila jako symbol osvobození Korsiky. První dochované artefakty, kde byla hlava maura s bílou páskou použita, byly objeveny již v roce 1297. Korsickým oficiálním symbolem se stala při korunovaci prvního, a také posledního korsického krále Theodora von Neuhoffa v roce 1736.

Doporučujeme: levné letenky


Korsika dovolená| korsika dovolená|